Soru #31

Osmanlı Hükûmetindeki Hürriyete Ne Diyorsun Ve Avrupa Hakkında Fikrin Nedir?

El - Cevap

Alinti اِنَّ اْلاَوْرُوبَا حَامِلَةٌ بِاْلاِسْلاَمِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا وَ اِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِاْلاَوْرُوبَائِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا
Yani, "Avrupa, bir İslam devletine hamiledir, günün birinde onu doğuracak; Osmanlılar da Avrupa ile hamiledir, o da onu doğuracak. "

Tarihçede bahsi geçen bu hatıranın izahı orada zaten var, ayrıca Emirdağ Lahikasında Üstadımız; Câmiü'l-Ezher'in Reis-i Uleması olan Şeyh Bahît Hazretleri (R.Aleyh) İstanbul'da Eski Said'e sordu:

مَا تَقُولُ ف۪ى حَقِّ هٰذِهِ
الْحُرِّيَّةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْمَدَنِيَّةِ اْلاَوْرُوبَائِيَّةِ


Said cevaben demiş:

اِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِدَوْلَةٍ اَوْرُوبَائِيَّةٍ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا وَ اْلاَوْرُوبَا حَامِلَةٌ بِاْلاِسْلاَمِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا

Yâni: Osmanlı hükûmetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir? O vakit Eski Said demiş: Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir. Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir. O da bir İslâm devleti doğuracak, Şeyh Bahid'e söylemiş. O allâme zât demiş: "Ben de tasdik ediyorum." Beraberinde gelen hocalara dedi: "Ben bununla münazara edip galebe edemem." Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa'dan daha dinden uzak... İkinci tevellüd de inşâallah yirmi-otuz sene sonra çıkacak. Çok emarelerle hem şarkta hem garpta Avrupa içinde bir İslâm devleti çıkacak. (Emirdağ Lâhikası 2) Buyuruyor.


Evet ikinci devlet manası Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ile tahakkuku ile beraber Araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalara göre, 2030 yılına gelindiğinde Avrupa'da yaşayan Müslüman nüfusunun yüzde 8'i, 2050 yılında ise yüzde 20'yi bulması yani 75 milyonluk nüfusa ulaşması bekleniyor. Avrupa'da 30 ülkede tahminen 25 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor.35 yıl sonra Müslümanların nüfusa oranı İsveç'te yüzde 30.6'yı, Finlandiya'da yüzde 15'i,Norveç'te yüzde 17'yi bulacak. Almanya'da da Müslümanların oranı yüzde 20'ye çıkacak.