Soru #29

Risale-i Nurları Osmanlıca Hüsrev hattından okuduğumuzda envar baskısında olmayan diziliş farklılıkları olabiliyor. Osmanlıca Risaleleri Hüsrev Hattından Okumak Sadakatsizlik Olur Mu?

El - Cevap

Alinti Hüsrev Efendi Risale-i Nur’da mühim makamı olan, ve Nurlarda en fazla ismi geçen, hem Hz. Üstadımızın en yakın, en kahraman, en fedakar, en muhlis bir varis-i manevisidir. Fevkalade ehemmiyetli hizmetleri en nazik ve en lüzumlu zamanda deruhte etmiş hem Tevafuklu Kur’an’ın yazılmasında muvaffak olmuş o cihetten de Üstadımızın iltifatına ayrıca mazhar olmuştur. Yalnız Külliyatın neşrinde bilhassa Üstadımızın tasarruflarında Hizmetkarları ( Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ceylan, Hüsnü ve Bayram Ağabeyler ile Naşirleri Said ve Aytimur Abiler) daha ziyade istihdam olmuşlar. Ve bilhassa Hüsrev Efendinin bazı şahsi tasarrufatını da Hz. Üstad nazik bir şekilde kendilerine ihtar etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ortak nüsha çalışmalarında da Hüsrev efendi Nüshalarının ciddi bazı değişikliklere uğradığı rastlanmıştır. Biz Envar Neşriyatın Osmanlıca külliyatını tavsiye ediyoruz. Not: Eser metni üzerinde, eserin tamamında takriben 4300 kadar yerde aşağıda örnekleri verilen değişiklikler tespit edilmiştir.

İşârâtü'l-İ'câz'ın tercüme metninde tespit edilen ve sayıları işaret edilen 17 farklı tasarruf şekli benzer bir şekilde bu eserde ve DİB başkanlığına sunulan diğer eserlerde de tespit edilmiştir. Burada Mesnevi-i Nuriye adlı eserde karşılaştırması yapılan nüshalar eserin tespit edilebilen mevcut elyazması, teksir ve matbu tüm nüshalarıdır. Kısaca: Abdülmecid Efendinin tercümesinin kendi elyazısı ile olan ilk nüshası, Hüsrev Altınbaşak'ın kendi el yazısı ile Osmanlıca teksir nüshası, 1958 yılında eser sahibi Üstat Bediüzzaman hayatta iken yapılmış ilk Latince matbu nüsha, müellifin kendi elyazısı ile pekçok yerde tashihi bulunan Tahiri Mutlu elyazısı nüsha (TM), Hasan Ergünal'ın yazdığı elyazma nüsha (HE), Küçük Ali'nin yazdığı ve Osmanlıca teksir olarak basılmış olan nüsha (KA), Isparta'da bulunan üzerinde müellifin kendi elyazısı ile tashihlerinin bulunduğu elyazma nüsha. Yapılan karşılaştırmada Hüsrev Altınbaşak nüshasının diğer nüshalar arasında tek kaldığı ve diğer nüshaların tamamından farklı olduğu tespit edilmiştir.