Soru #30

Zülfikar Neden Külliyatta Değil Diye Merakımızı Celbetti ?

El - Cevap

Alinti Zülfikar Külliyattan 25. Söz ve 19. Mektup risaleleridir. Külliyat 1956’ya kadar hatt-ı Kur’an ile neşrediliyor 120 parça diye ifade edilen aksam-ı külliyat ancak 1947 Afyon mahkemesinden sonra büyük mecmualar haline getirilebiliyor. O zamana kadar risaleler müstakil. Latinize kısmen 1942’de ayetül kübra ile başlıyor. 1950’den sonra da kısm-ı ekserisi yeni hurufla teksir ediliyor. 1956 da resmen Ankara ve İstanbul da neşre başlandığında Sözler, Şualar, Mektubat, Lemalar, Sikke, Asayı Musa, Mesnevi, İşaratul İcaz neşredliyor. Zaten Zülfikar sözler ve mektubatta olduğundan imkanlar dahilinde o şekilde neşredilse de sonra hem ihlas nur neşriyat hem de envar neşriyat bastı. Şuanda da var. Basılıyor. Ama 14 kitap külliyat diye basılması zaten bir adettir. Yoksa şimdi 39 adet küçük karton kapak eserler ve hem Siracunnur hem Zülfikar neşrediliyor.